Tijdens deze geleide natuurwandeling is waterwild troef bij Natuurexploratie.  De Sophiapolder is een prachtig plassengebied gelegen ten zuidwesten van Oostburg.  Tijdens het winterhalfjaar zijn hier dan ook talrijke soorten waterwild waar te nemen.

Deze natuurwandeling is dan ook het ideale moment om kennis te maken met de vele soorten eenden en ganzen die tijdens de winter in onze polders aanwezig zijn en ze ook te leren herkennen.  Met behulp van een telescoop toont de natuurgids de diverse soorten en wijst je op de makkelijkste kenmerken om de soorten te herkennen en van elkaar te onderscheiden. In elk geval zien we soorten als Krakeend, Smient, Kuifeend, Tafeleend, Wintertaling, Slobeeend, Pijlstaart, Bergeend, Brandgans, Canadagans en Fuut… Ook al zijn van bepaalde soorten deze winter slechts vrij kleine aantallen aanwezig. Een gevolg van de klimaatverandering. 

Jammer genoeg zitten ook de dichtstbije meeste Kleine zwanen nog ten noorden van ons in Schouwen-Duivenland. Maar als er Kleine zwanen in de streek pleisteren, dan is er een goede kans dat ze bij avondval komen slapen op de veilige plassen van de Sophiapolder.  En af en toe worden wel kleine aantallen in de omgeving waargenomen. Dus je weet maar nooit.

Uiteraard wordt er ook uitgekeken naar eventuele roofvogels die in de buurt van dit plassengebied op zoek zijn naar prooi, zoals Slechtvalk, Blauwe kiekendief, Sperwer en Havik.

Deze geleide natuurwandeling is een must voor elke vogelliefhebber.

Afspraak: om 15:00 uur aan de hoek van het natuurgebied op de Isabelladijk bij kruispunt met Oostenburgse weg – Oostburg.

Praktisch: Zeer warme winterkledij, verrekijker, eventueel telescoop en loep.

Organisatie: Natuurexploratie.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929

Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.